preskoči na sadržaj

Osnovna škola Donji Lapac

Login
LINKS

 

1. sjednice Učiteljskog vijeća održana dana 01.09.2017. godine u zbornici Osnovne škole Donji Lapac s početkom u 10:00 sati.

Prijedlog dnevnoga reda:

  1. Kalendar rada za školsku 2017./2018. godinu
  2. Pripreme i zaduženja za početak školske godine
  3. Možebitno

                                                                              Ravnatelj škole: 

                                                                             v.r. Marko Matić, prof. 

 

2. sjednice Učiteljskog vijeća održana dana 26.09.2017. godine u prostoriji zbornice Osnovne škole Donji Lapac s početkom u 14:00 sati.

Prijedlog dnevnoga reda:

  1.  Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 2017./2018. godinu
  2. Razmatranje školskog  Kurikuluma za školsku 2017./2018. godinu
  3. Razmatranje izvedbenog školskog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja  1. – 8. razreda za školsku 2017./2018. godinu
  4. Donošenje plana izleta i ekskurzija
  5. Možebitno

                                                                                 Ravnatelj škole:

                                                                                 v.r. Marko Matić, prof. 

preskoči na navigaciju